Lokale samenwerking en de bibliotheek: praktische tips.

Het thema lokale samenwerking is in mijn weblog al een paar keer de revue gepasseerd. O.a.:
Samenwerken is leuk
Spin in het web

Het is, zeker voor een voormalig sociaal cultureel werkster en voormalig gemeente-ambtenaar die nu in de bibliotheek werkt dan ook erg leuk dat bibliotheken steeds meer aandacht hebben voor lokale samenwerking en dit zelfs tot speerpunt maken.

In mijn jaren als gemeenteambtenaar werd er vooral gesproken over “integrale” samenwerking. Ik heb in die tijd meegewerkt aan de totstandkoming van een nota integraal jeugdbeleid.

Mijn overstap van gemeenteambtenaar naar bibliotheekmedewerker is ongeveer gelijk op gegaan met de bibliotheek vernieuwingen. Hoewel ik destijds eigenlijk dacht in een totaal andere wereld terecht te komen blijkt e.e.a. inmiddels in elkaars verlengde te liggen en kan ik gebruik maken van mijn achtergrond en ervaringen. Het organiseren van activiteiten ( exposities, workshops, lezingen, presentaties ed) behoort al een aantal jaren tot mijn taak ( m.u.v. jeugd) en die taak leent zich uitstekend voor het leggen van lokale contacten.

Vanuit mijn eigen ervaring en werkwijze een aantal praktische tips om je contacten in het dorp uit te bouwen en nieuwe netwerken tot stand te brengen.

Allereerst dit. We zijn een kleine vestiging in een gemiddeld dorp ( 15.000 inwoners).
Ik woon er zelf al bijna 30 jaar ( oeps) en ben goed op de hoogte van de bestaande verenigingen, scholen, samenwerkingsverbanden en sleutelfiguren. Ik ken Truus van de tennis en weet dat haar man ook lid is van vul maar in. Erg handig moet ik zeggen.

  • De lokale media bieden een schat aan informatie over de lokale activiteiten en de actualiteit. Is een prima middel om te weten wat er leeft, wie er wat organiseert. Aanhaken kan erg handig zijn.
  • Houd landelijke thema’s in de gaten en kijk of er lokale organisaties zijn die iets doen ( Bijv. Amnesty).
  • Laat je gezicht zien bij lokale evenementen ( jaarmarkten, Atelierroutes) . Om contacten te onderhouden en netwerken uit te breiden.
  • Weet welke lokale samenwerkingsverbanden er zijn, neem deel en/of laat hen weten wat je te bieden hebt. ( Jongerenraden, WMO-adviesraden).
  • Betrek eventueel ambtenaren bij thema onderwerpen. (Ik spreek regelmatig met de jeugdambtenaar en de ambtenaar die over de exposities gaat).
  • Denk je na over een activiteit? Betrek de lokale verenigingen/ organisaties/ bedrijven erbij. Graag maken ze gebruik van je aanbod om samen iets te doen.
  • Zet sociale media in. Volg bijvoorbeeld via Twitter inwoners/ bedrijven/organisaties . Er komt een schat aan kennis/ informatie voorbij. En een contact is snel en gemakkelijk gelegd. Echt top.
  • Sta open voor verzoeken van derden mbt lokale acties ( Vredesposterwedstrijd, Wensboom, Wereldwinkel). Weten ze je eenmaal te vinden dan zullen ze voortaan aan je denken. (nieuw)
  • Zet je antennes uit. Iedere bibliotheek bezoekers/ inwoners heeft hobby’s, is lid van een vereniging of organisaties en is een potentiële exposant, samenwerkingspartner. (nieuw)
  • En boven al: Ben zelf een ambassadeur van de bibliotheek (where ever you are).

Ik realiseer me dat niet iedereen in de gelegenheid is zijn werk op deze manier in te richten. Daarnaast is het geen 9 to 5 en lopen privé en werk nogal eens door elkaar. En nog niet altijd zijn er uren/ faciliteiten voor beschikbaar. Maar ik kijk positief naar de toekomst en met een stuk eigen enthousiasme en love voor je job kom je een heel eind.

Mochten mij nog meer tips invallen dan zal ik dit lijstje aanvullen. Enneh…. natuurlijk, aanvullingen zijn welkom!

Social links powered by Ecreative Internet Marketing