Op verzoek… “Hoe twitter mijn leven veranderde”

In 2010  heb ik een blog geschreven over hoe Twitter mijn leven veranderde. Dit blog werd geplaatst op de site van BNBibliotheek. Inmiddels is dit blog niet meer toegankelijk en werd ik door Edo Postman ( ProBiblio) gevraagd het blog elders te ontsluiten. Het wordt namelijk vaak gebruikt voor 23dingen. Bij deze dus een plekje op mijn blog.

Hoe Twitter mijn leven veranderde.

Inleiding:
Omstreeks mei 2009 ben ik met Twitter in aanraking gekomen. Dit  in het kader van de 23dingen cursus die wij als medewerkers van bibliotheek dommeldal aangeboden kregen. Nu anderhalf jaar later zal ik, naar aanleiding van een verzoek van BNBibliotheek  een blog over Twitter  schrijven.  De balans opmaken van wat Twitter mij heeft gebracht/ brengt. Twitter is naast het bloggen,  RSS en sociale netwerken HET DING dat het meest is blijven hangen en HET DING dat mijn leven het meeste heeft veranderd (privé en beroepsmatig) . Het heeft mijn blikveld verruimd , mijn wereld vergroot en mijn kennis over o.a. de ontwikkelingen in bibliotheekland en de sociale media verbreed.  En niet minder belangrijk het  heeft mij heel veel interessante contacten gebracht. Zowel online als IRL ( in real life).

Wat is Twitter.
Twitter is een Web 2.0 toepassing ook wel microbloggen genaamd. Het is een snelle manier van communiceren: met maximaal  140 tekens ( een tweet) berichten ( met toegevoegde links, foto’s) versturen naar / delen met personen/ bedrijven en/ of  organisaties die je uit belangstelling of beroepsmatig volgt ( following) en  vice versa ( followers).   Door ontvangen berichten met bijvoorbeeld informatie  door te sturen ( retweeten) deel je deze informatie met je followers die dit bericht vervolgens weer kunnen retweeten naar hun eigen followers ( olievlek). Door het gebruik van lijsten of  hashtags ( # ) filter je berichten over bepaalde onderwerpen.

Ik volg inmiddels 220  personen/ organisaties o.a. uit de bibliotheekbranche of aanpalend en mijn overige interesse gebieden. Het aantal followers is 183 en het aantal tweets is bijna 7000.
Het aantal tweeps ( mensen die twitteren) die ik volg probeer ik “beperkt”  te houden om “overbelasting”  te voorkomen ( ja, ik weet dat je met lijstjes kan werken).  Ik denk overigens dat ik een mooi gevarieerd aantal tweeps volg waardoor ik een prima beeld krijg van wat er zich op het web ( qua bibliotheek en overige interesse gebieden) afspeelt.
De betekenis van Twitter.
Ik probeer hier op een rijtje te zetten wat de betekenis is van Twitter  op zowel persoonlijk  als beroepsmatig vlak. Een scheiding is hier mijn inziens nauwelijks  in aan te brengen. Ik zal af en toe linken naar posts op mijn weblog einnasblog , omdat ik anders hier uit mijn voegen barst ben ik bang.

1. Twitter is mijn vakliteratuur en kennisnetwerk.
Het grootste deel van de mensen die ik volg op Twitter zijn vakgenoten en in een aantal gevallen niet de minsten ( ga geen namen noemen om een openbare aanval via Twitter te voorkomen J).  Via deze mensen word ik geattendeerd op ( wereldwijde) interessante berichten op het World Wide Web. Lees hierover op de impact van sociale media op einna. In tegenstelling tot een aantal jaren geleden word ik hierdoor geconfronteerd met vakkennis die in het verleden als administratief medewerker aan mij voorbij ging. Gevolg: ik heb naar mijn gevoel een snelle ontwikkeling doorgemaakt o.a. op het gebied van sociale media.   En die interessante berichten,  die deel ik weer met anderen.

2. Twitter als vraagbaak.
Heb ik een vraag en kom ik er zelf niet uit ( persoonlijk of beroepsmatig) dan stel ik die vraag via Twitter ( #durftevragen of rechtstreeks aan contacten) . In de meeste gevallen is er binnen enkele minuten een antwoord  c.q. een verwijzing naar een relevante link. Andersom probeer ik antwoord te geven op vragen van anderen. En komen we er niet uit dan kennen we altijd een tweep die het antwoord waarschijnlijk wel kan geven.

3.Twitter als sociaal contact.
Met een aantal mensen die ik volg ( en vice versa) is er een “ warme band “ ontstaan. Het is mijn sociale leventje achter het ( PC-/ iPhone-) scherm geworden. We kunnen bij wijze van spreken met elkaar lachen en huilen, publiekelijk en/of  achter een DM ( direct message).  En soms leidt dit sociale online contact tot een meeting IRL ( in real life) zoals te lezen is op een virtueel kopje koffie en vlaai.

4. Twitter als ( lokale) netwerk.
Zie ook punt 2. Op lokaal niveau volg ik inmiddels een aantal mensen die ik ( naast het feit dat het erg leuk is dat ik ze nu ook persoonlijk ken)  beroepsmatig heb kunnen inzetten.  Uitbreiding van mijn lokale netwerk dus. Voorbeelden: de lokale @dekarikaturist die activiteiten in de kinderboekenweek heeft verzorgd, kennis gemaakt met contactpersoon  lokale computerleercentrum/ seniorweb voor mogelijke samenwerking.

5. Twitter als een nieuwe richting/ kansen in mijn loopbaan.
Door mijn grote interesse voor  en mijn  activiteiten op Twitter ( maar overigens ook andere sociale media zoals bloggen, RSS, sociale netwerken) heeft mijn functie een nieuwe wending gekregen. Ik word op mijn werk nu ingezet op het gebied van de digitale ontwikkelingen  ( o.a. workshops internetcafé, mediawijsheid).

6. Twitter als vrijetijdsbesteding.
Twitter is geworden tot een van mijn belangrijkste hobby’s. Het delen van alles wat mij bezig houdt ( wat ik zelf vind of via mijn twittercontacten tegenkom) loopt als een rode draad door mijn persoonlijke leven. De aanschaf van een iPhone waarmee ik 24 uur per dag online ben heeft hier een flinke impuls aan gegeven.  Daarnaast heb ik lokaal met een twittermaatje een “tweetup” georganiseerd, die afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden. Lees hierover op TweetupSenB.

Punt 6  is tegelijkertijd ook het bruggetje van de keerzijde van mijn Twitter gebruik.

Keerzijde van Twitter.

  1. Kloof.
    Mijn enthousiasme voor al datgene dat de sociale media mij oplevert heeft ook nadelen. Ik merk dat het een voor mij onbedoelde kloof veroorzaakt met familie, vrienden en collega’s. Ik kan me voorstellen dat mijn enthousiasme bij hen opdringerig kan overkomen  maar dat is geenszins mijn bedoeling. Ik zie dit  als een leerproces  Misschien houdt het voor mij ook in dat ik moet accepteren dat iedereen zijn waarde heeft en die wij elkaar  moeten ( leren) respecteren.     Lees hierover op het houdt me zo bezig en een mix van erwtjes en worteltjes.
  2. 24 uur per dag.
    Twitterberichten komen 24 per dag binnen. Ook werk- gerelateerde tweets uiteraard. Dat vraagt om enige discipline. Het zoeken naar de juiste balans is ( voor mij althans)  niet altijd even gemakkelijk.
  3. “Soms denk ik zelfs in 140 tekens”.
    Vooral op de dagen dat ik thuis ben en de PC de hele dag aan staat. Maar ook tijdens feestjes, etentjes of dagtochtjes heb ik de nijging iets te tweeten (iPhone). Ik moet me dan zelf tot de orde roepen, zodat het mijn leven niet gaat beheersen.  Overigens Twitter ik op mijn werk nauwelijks. Heb een tijdje ( onofficieel) de @biebdommeldal account in de lucht gehouden maar die is inmiddels door PR overgenomen.

Wat maakt Twitter voor mij zo bijzonder?

Mijn opsomming in dit blog is bij lange na niet compleet. Ik kan ongetwijfeld meer plussen en minnen bedenken.
Ik sluit hiermee af: 

Twitter is een eenvoudige manier om in contact te komen met mensen ( privé en beroepsmatig). En al die mensen zijn bereid kennis te delen, ze zijn sociaal en helpen je antwoord te vinden als dat nodig is.  Of het nu gaat om “hoe lang moet de spaghetti koken” of (zoals in dit geval bij het schrijven van deze  blogpost  “zou jij  mijn tekst even willen doornemen”.  Twitter levert heel veel interessante input en output op. Er is een wereld voor mij open gegaan.
En last but nog least:
Toen ik onlangs op een feestje met een paar mensen sprak over sociale media zei iemand tegen mij: “JE STRAALT HELEMAAL”.  Dan is het ondanks de keerzijde toch zeker de moeite waard?

Was getekend:

@anniemaessen, medewerkster publieksservice @biebdommeldal, vestiging Son en Breugel

I love my job!

Het zal degenen die mij volgen op Twitter niet zijn ontgaan dat er dit weekend in mijn dorp (waar ik ook in de bieb werk) een evenement plaats vindt waarbij ik zijdelings (!?) betrokken ben. Het Breugels Festijn. Nou houdt een biebmedewerker natuurlijk ook wel eens van een avondje stappen dus… Gisteravond naar de tent voor een optreden van No Exit. Met mijn privépet op uiteraard. Maar die privépet verschiet waarschijnlijk onder invloed van danspasjes en het genot van een Brabants biertje af en toe van kleur. “Hoe staat het met de nieuwbouw van de bieb?”, “de bieb is wel positief veranderd de laatste tijd”, “sorry voor de spelfout in het persbericht” tijdens gesprekken met andere bezoekers. Niet erg hoor. Sterker nog. Dit soort evenementen zijn erg geschikt om een beetje te “netwerken“. En met mijn iPhone bij de hand wil ik met de een of de ander nog wel eens in de richting praten van de immense mogelijkheden van o.a. “het boek” door alle digitale ontwikkelingen. Waarbij ik m.n. de iPhone app prinses Arabella als voorbeeld laat zien. Met een lid van de band heb ik gesproken over de mogelijkheden van Twitter. Wat leidde tot een opmerking hierover bij de aankondiging van een volgend nummer: “wij zijn vanavond getwitterd!”. Nou zijn die digitale dingetjes natuurlijk een privé stokpaardje maar dan wel ontstaan door mijn werk in de bieb. Het is opvallend hoe weinig mensen eigenlijk op de hoogte zijn van de web 2.0 mogelijkheden. Maar daarover meer in een andere post. En wat betreft dat van kleur verschieten van mijn petje? Helemaal niet erg hoor: I LOVE MY JOB!. En nu weer petje op en naar het volgende onderdeel van het Breugels Festijn.

Social links powered by Ecreative Internet Marketing