DLVEB deel 15: promotie werken in de bibliotheek.

Ik mag best blij zijn met de taken waarmee ik als medewerker van onze bieb  “belast”  ben. Waarom? Door het bedenken en organiseren van activiteiten ( lezingen, evenementen, exposities en presentaties), één van de aspecten van mijn werk,   wordt ik namelijk HEEL ERG SLIM!  Bij de voorbereidingen van al dit moois vindt er overleg plaats met de exposant en de sprekers. Tevens ben ik bij de uitvoering betrokken.  Hierdoor kan ik een heleboel interessante mensen en organisaties  ontmoeten en heel veel kennis tot me nemen over het onderwerp van de spreker of de gebruikte techniek van de kunstenaar .  Ik weet inmiddels veel over  o.a. Santiago de Compostella, hoe je hoeden maakt, hoe archeologische opgravingen plaatsvinden, hoe je kleuren mengt, hoe ik als geboren Limburger Brabants moet praten, ik ken de Nederlandse geschiedenis op het gebied van slavernij en weet het e.e.a. over autisme. Vandaag ben ik bij het voorbereidingsgesprek met de notaris, ingewijd in het nieuwe successie- en erfrecht. En dan moet de informatieavond zelf nog plaatsvinden. Wat zal er nog allemaal in het verschiet ligggen? Te bedenken dat een aantal van die onderwerpen in mijn normale leven niet eens mijn interesse gewekt zou hebben. 
Dus waar blijft die jonge aanwas? Werken in de bieb is toch harstikke leuk en interessant?  
   

Social links powered by Ecreative Internet Marketing