Een boek in wording.

Hier schreef ik over het lokale initiatief om o.a. via social media een ( geschiedenis) boek te schrijven over Son en Breugel. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Via artikelen in de lokale pers, een Twitter-account ( @sonenbreugel12) en een Facebookpagina hebben we de afgelopen maanden speciale aandacht voor het project gevraagd.
Met als doel uiteraard het vullen van de site Son en Breugel 2012 .
Als we de balans opmaken blijkt dat vele inwoners de weg naar de site inmiddels gevonden hebben. Steeds meer inwoners, verenigingen, ondernemers en anderen gebruiken de site om hun activiteiten onder de aandacht te brengen, lokale gebeurtenissen in beeld te brengen en persoonlijke interesses vast te leggen voor een groter publiek.
Natuurlijk gebruiken velen de site ook ter promotie. Daar is mijns inziens niks mis mee ( als het een beetje binnen de perken blijft).

Maar het mooie is wel dat iedere individuele inwoners/vereniging of organisatie  op zijn/ hun eigen manier kunnen tonen wat hen bezig houdt.  Zo geven o.a. verenigingen, de brandweer en lokale buurtbrigadiers met hun tweets op de site een mooie inkijk in hun werk en bezigheden.  Dat is uiteraard ook de bedoeling.: samen onze eigen belevenissen en persoonlijke ervaringen in beeld te brengen zodat we over een jaar of …. pak em beet 25, kunnen terug blikken en zeggen; “O ja, zo deden wij dat in 2012”.

De projectgroep zit overigens ook niet stil. Er is regelmatig overleg, er worden door de uitgever de Winter Media Groep tussentijdse proefdrukken gemaakt, er worden door leden van de projectgroep foto’s uitgezocht en er worden per maand, door tekstschrijvers  teksten aangeleverd.

Voor de rustige zomermaanden is er een fotowedstrijd uitgeschreven, waarbij de winnaar een mooi plekje krijgt in het boek uiteraard.

Al werk ik bijna dagelijks tussen de boeken, het is een erg interessante ervaring om betrokken te zijn bij de making of een boek. Zeker als het een boek wordt dat “van ons allemaal “is. Er zal de komende tijd nog veel gesleuteld worden.Word steeds benieuwder naar het eindresultaat.

“Crowdsourcing Son en Breugel”.

Sinds januari van dit jaar maak ik deel uit van de projectgroep “Son en Breugel 2012- een jaar lang in beeld”. Het project is een initiatief van het Stakenburgfonds, dat dit jaar 20 jaar bestaat. Omdat er al ongeveer 60 jaar geen daadwerkelijke geschiedschrijving meer is gedaan die voor alle inwoners toegankelijk is, ontstond het idee om een boek en een site in het leven te roepen met gebruik making van social media. Alle inwoners van Son en Breugel kunnen nu een bijdrage leveren aan deze interactieve website: Sonenbreugel2012. . Rechtstreeks via tweets met de hashtag #senb, het uploaden van foto’s, het aanleveren van verhalen. De bedoeling is een site voor en door de inwoners van Son en Breugel.

Daarnaast is er een permanente webcam op het gemeentehuis geplaatst die de activiteiten op het plein ervoor registreert en als achtergrond dient voor de site.

De site dient als basis voor een in 2013 uit te geven boek. Lokale talenten zoals ( amateur-) fotografen en tekstschrijvers ( auteurs) en DTP-ers zijn gevraagd hun diensten ( tegen een kleine vergoeding) beschikbaar te stellen.

Een soort van ” crowdsourcing “Son en Breugel zullen we maar zeggen.

Het is een project dat moet groeien. Via de lokale pers, brieven aan verenigingen en organisaties en via social media wordt de site onder de aandacht van de bevolking gebracht.
Ook met betrekking tot de vorm en inhoud van het boek worden er momenteel ideeën geventileerd en besproken met betrokkenen.

Al met al een leuk en interessant lokaal project waaraan ik met veel plezier een bijdrage lever. En waarvan ik hoop dat het een doorslaand succes wordt. Een beetje extra promotie via mijn blog ( en mijn overige social media kanalen) kan daarbij geen kwaad lijkt mij. Bij deze.

;