Lokale samenwerking en de bibliotheek: praktische tips.

Het thema lokale samenwerking is in mijn weblog al een paar keer de revue gepasseerd. O.a.:
Samenwerken is leuk
Spin in het web

Het is, zeker voor een voormalig sociaal cultureel werkster en voormalig gemeente-ambtenaar die nu in de bibliotheek werkt dan ook erg leuk dat bibliotheken steeds meer aandacht hebben voor lokale samenwerking en dit zelfs tot speerpunt maken.

In mijn jaren als gemeenteambtenaar werd er vooral gesproken over “integrale” samenwerking. Ik heb in die tijd meegewerkt aan de totstandkoming van een nota integraal jeugdbeleid.

Mijn overstap van gemeenteambtenaar naar bibliotheekmedewerker is ongeveer gelijk op gegaan met de bibliotheek vernieuwingen. Hoewel ik destijds eigenlijk dacht in een totaal andere wereld terecht te komen blijkt e.e.a. inmiddels in elkaars verlengde te liggen en kan ik gebruik maken van mijn achtergrond en ervaringen. Het organiseren van activiteiten ( exposities, workshops, lezingen, presentaties ed) behoort al een aantal jaren tot mijn taak ( m.u.v. jeugd) en die taak leent zich uitstekend voor het leggen van lokale contacten.

Vanuit mijn eigen ervaring en werkwijze een aantal praktische tips om je contacten in het dorp uit te bouwen en nieuwe netwerken tot stand te brengen.

Allereerst dit. We zijn een kleine vestiging in een gemiddeld dorp ( 15.000 inwoners).
Ik woon er zelf al bijna 30 jaar ( oeps) en ben goed op de hoogte van de bestaande verenigingen, scholen, samenwerkingsverbanden en sleutelfiguren. Ik ken Truus van de tennis en weet dat haar man ook lid is van vul maar in. Erg handig moet ik zeggen.

  • De lokale media bieden een schat aan informatie over de lokale activiteiten en de actualiteit. Is een prima middel om te weten wat er leeft, wie er wat organiseert. Aanhaken kan erg handig zijn.
  • Houd landelijke thema’s in de gaten en kijk of er lokale organisaties zijn die iets doen ( Bijv. Amnesty).
  • Laat je gezicht zien bij lokale evenementen ( jaarmarkten, Atelierroutes) . Om contacten te onderhouden en netwerken uit te breiden.
  • Weet welke lokale samenwerkingsverbanden er zijn, neem deel en/of laat hen weten wat je te bieden hebt. ( Jongerenraden, WMO-adviesraden).
  • Betrek eventueel ambtenaren bij thema onderwerpen. (Ik spreek regelmatig met de jeugdambtenaar en de ambtenaar die over de exposities gaat).
  • Denk je na over een activiteit? Betrek de lokale verenigingen/ organisaties/ bedrijven erbij. Graag maken ze gebruik van je aanbod om samen iets te doen.
  • Zet sociale media in. Volg bijvoorbeeld via Twitter inwoners/ bedrijven/organisaties . Er komt een schat aan kennis/ informatie voorbij. En een contact is snel en gemakkelijk gelegd. Echt top.
  • Sta open voor verzoeken van derden mbt lokale acties ( Vredesposterwedstrijd, Wensboom, Wereldwinkel). Weten ze je eenmaal te vinden dan zullen ze voortaan aan je denken. (nieuw)
  • Zet je antennes uit. Iedere bibliotheek bezoekers/ inwoners heeft hobby’s, is lid van een vereniging of organisaties en is een potentiële exposant, samenwerkingspartner. (nieuw)
  • En boven al: Ben zelf een ambassadeur van de bibliotheek (where ever you are).

Ik realiseer me dat niet iedereen in de gelegenheid is zijn werk op deze manier in te richten. Daarnaast is het geen 9 to 5 en lopen privé en werk nogal eens door elkaar. En nog niet altijd zijn er uren/ faciliteiten voor beschikbaar. Maar ik kijk positief naar de toekomst en met een stuk eigen enthousiasme en love voor je job kom je een heel eind.

Mochten mij nog meer tips invallen dan zal ik dit lijstje aanvullen. Enneh…. natuurlijk, aanvullingen zijn welkom!

DLVEB deel 28: spin in het web.

Stephanie Leblon

Spin in het web. Dat is wat een hedendaagse bibliotheek moet zijn. Naar buiten treden en samenwerken. Waarom alles zelf doen als er zo veel kennis en kunde buiten de deur te vinden is. In het bericht “samenwerken is leuk” heb ik hier al eens over geschreven.  Ik heb ( als voormalig sociaal cultureel werkster en ex-gemeente-ambtenaar) ) altijd mijn tentakels uitstaan.  Aan de uitleenbalie, bij het lezen van de lokale krantjes, tijdens evenementen in het dorp. Inmiddels heb ik daardoor een bescheiden netwerkje om me heen gebouwd. Het jeugd-en jongerenwerk, de Heemkunde Kring en vandaag een prettig gesprek met het  IVN. Maar ook de jeugdambtenaar, leden van WMO-raad of Platform gehandicapten, ze zijn bij mij bekend en zij kennen mij. En als ze mij kennen, kennen ze de nieuwe richting van de bibliotheek uiteraard.  Want al zeg ik het zelf, ik verkoop de nieuwe bieb graag. De bieb heeft dan ook zoveel mogelijkheden die, zoals bij het gesprek vanmiddag  bleek, nog bij lange na niet alom bekend zijn.
Er zijn lokaal ( ook al zijn we maar een redelijke kleine gemeenschap) veel samenwerkingspartners te  bedenken ( die de lokale vraag/ behoefte kennen). Op het gebied van gezondheid, jeugd-en jongerenwerk, senioren, culturele instellingen, natuur en milieu, maatschappelijke instellingen, om er maar een paar te noemen. Individueel of in netwerkverband.   Want met onze lezingen, workshops, presentaties ed. begeven wij ons allen vaak op eenzelfde terrein. Enige afstemming, structuur, lijkt me wenselijk. Anders verstrikken we straks misschien met zijn alle in hetzelfde web? Deel hier je eigen ervaring met mij.

Samenwerken is leuk.

Als bibliotheekmedewerkster werk ik steeds meer samen met allerhande lokale organisaties. Van Heemkunde tot Parochie, van Jongerenwerk tot Gehandicaptenplatform, van gemeente-ambtenaar tot Lionsclub.
Een aantal zaden voor deze samenwerking zijn in de loop van een aantal jaren geplant. Sommige planten komen op, andere zijn al diep geworteld in onze bibliotheek. Er staan ook nog zaden in de schuur die zodra het weer het toelaat, ook een plekje zullen krijgen.Het mooie is dat als de zaden tot wasdom komen, je niet meer zelf hoeft te planten maar de bestuiving vanzelf gaat plaatsvinden. En kan er geoogst worden uiteraard. (Woow wat cryptisch!).

Maar het klopt wel. Als je energie steekt in het leggen van lokale contacten en bijvoorbeeld deelneemt in de lokale samenwerkingsverbanden, kun je de boodschap van de ( vernieuwende) bibliotheek verkondigen en kunnen er mooie verbanden worden gelegd.
Voor een aantal organisaties in ons dorp is de toegevoegde waarde die wij voor elkaar kunnen hebben inmiddels een feit. We kloppen regelmatig bij elkaar aan en medewerking wordt altijd verleend. Zo is er momenteel een mooi info-arrangement rondom archeologische vondsten met een expositie, een lezing, educatieve activiteiten voor kinderen en een speciale Heem- uitgave van de vondsten.
En het mooie is dat er hulp wordt geboden op diverse fronten, zelfs zonder dat er om gevraagd is. We bevruchten elkaar. Das mooi toch?

Social links powered by Ecreative Internet Marketing